Περιγραφή

Αριθμός Συρταριών: 7

Με ρόδες

Δ/σεις Συσκευασίας Τεμαχίου 62 x 33 x 85 cm