Περιγραφή

Εργονομική Σχεδίαση με Ανθεκτικό Περίβλημα

Μεγάλη Οθόνη με Ευκρίνεια σε Μεγάλο Εύρος Γωνίας Παρατήρησης

Ενσωματωμένο Αλφάδι

Μέγιστη Απόσταση 60m με Ακρίβεια 5mm

Ακρίβεια Μέτρησης ± 1.5

Εύρος Μέτρησης m 0.05-60

Κατηγορία LASER II