Περιγραφή

Αριθμός Οπών: 1 Απλή

Ορειχάλκινο Σώμα και λαιμός

Ορειχάλκινη βαλβίδα με Κεραμικό δίσκο

Βάρος 920 g

Ύψος 21 cm

Όλα τα ενδιάμεσα μέρη, σφραγιστικά, λάστιχα τσιμούχες και λιπαντικά σε επαφή με νερό είναι πιστοποιημένα κατά KTW A

Τα λάστιχα ντους και τηλέφωνα είναι πιστοποιημένα κατά CE και όλα τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη κατά REACH, ΡAHs, Cd, Pb.