Περιγραφή

Χάλυβας εργαλείων υψηλής ποιότητας και αντοχής στη φθορά.

Για χρήση σε βαριά μηχανήματα τρυπήματος και κατεδάφισης.

Κατάλληλο για ιδιαίτερα βαριά συνεχή λειτουργία.

Για εργασίες κοπής και κατεδάφισης, ανακαίνισης και αποκατάστασης.

26 x 300 mm