Περιγραφή

Ψηφιακό ασύρματο θερμόμετρο

2 ακίδες, 1 κρέατος και 1 περιβάλλοντος

Εύρος θερμοκρασίας -20°C – 300°C

Xρονόμετρο

Λειτουργία μνήμης