ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΣ

Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών που διατίθενται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται.

Η Εταιρία, και συνακόλουθα το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δικαιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση να μεταβάλλουν τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλουν ή να διακόπτουν πρόσκαιρα ή και μόνιμα τη λειτουργία αυτού. Επιπλέον, η εταιρία δύναται να περιορίζει την πρόσβαση σε κάποια τμήματα του παρόντος δικτυακού τόπου και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μολονότι είναι πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας να παρέχει πλήρη, ορθή και ακριβή πληροφόρηση, ωστόσο, στο περιεχόμενο αυτού (του παρόντος δικτυακού τόπου) δύναται να ανευρίσκονται κάποια ορθογραφικά ή/και τεχνολογικά λάθη (π.χ. τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες). Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αφορά στις τιμές και στη διαθεσιμότητα, καθώς επίσης και σε προϊόντα τα οποία είναι παλιά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει αυτό το περιεχόμενο ακόμη και μετά την παραγγελία προϊόντων, καθώς επίσης, μπορεί να αλλάξει ή να επικαιροποιήσει την πληροφόρηση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρία απολογείται για την όποια ταλαιπωρία δύναται να προκληθεί από τέτοιου είδους λάθη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα poulos-shop.gr προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού του τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτετε, ο αριθμός των ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν, ταυτόχρονα, με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή το Διαδίκτυο κ.λ.π. Συνεπώς, η εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αν για οποιοδήποτε λόγο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ο παρών δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος.